Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2019
UV-8921/2020
30.04.2020
predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
8425/2020/BA
§ 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
f
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 30.04.2020 pdf 171,37 kB
pdf Predkladacia správa 30.04.2020 pdf 188,47 kB
pdf Vlastný materiál 30.04.2020 pdf 659,43 kB
pdf Obal 30.04.2020 pdf 290,04 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 30.04.2020 pdf 262,50 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 30.04.2020 pdf 193,96 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 30.04.2020 pdf 196,09 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly/príjmy 30.04.2020 pdf 179,64 kB
pdf Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2019 30.04.2020 pdf 75,58 kB

História:
06.05.2020 17:18
06.05.2020 17:18