Detail materiálu

Základné údaje
Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2019
UV-8966/2020
30.04.2020
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/008814/2020-312
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 30.04.2020 docx 18,10 kB
pdf Predkladacia správa 30.04.2020 pdf 128,42 kB
pdf Vlastný materiál 30.04.2020 pdf 1,76 MB
pdf Návrh uznesenia NR SR 30.04.2020 pdf 175,12 kB
pdf Vyhlásenie 30.04.2020 pdf 112,65 kB
pdf Obal 30.04.2020 pdf 128,78 kB
pdf Tabuľka 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2019 30.04.2020 pdf 196,24 kB
pdf Tabuľka 2 - Daňové príjmy ŠR za rok 2019 30.04.2020 pdf 237,93 kB
pdf Tabuľka 3 - Nedaňové príjmy ŠR, granty a transfery pre ŠZÚ 2019 30.04.2020 pdf 183,25 kB
pdf Tabuľka 4 - Príjmy kapitol ŠR za rok 2019 - záväzné ukazovatele 30.04.2020 pdf 135,33 kB
pdf Tabuľka 5 - Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2019 30.04.2020 pdf 442,10 kB
pdf Tabuľka 6 - Príjmy SR podľa zdrojov pre ŠZÚ 2019 30.04.2020 pdf 156,40 kB
pdf Tabuľka 7 - Výdavky ŠR podľa kategórii a kapitol ŠR za rok 2019 30.04.2020 pdf 267,95 kB
pdf Tabuľka 8 - Bežné transfery pre ŠZÚ 2019 30.04.2020 pdf 465,28 kB
pdf Tabuľka 9 - Kapitálové výdavky za rok 2019 30.04.2020 pdf 420,25 kB
pdf Tabuľka 10 - Finančné operácie na mimoroz. účtoch štát. RO pre ŠZÚ 30.04.2020 pdf 180,53 kB
pdf Tabuľka 11 - Výdavky ŠR podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 30.04.2020 pdf 363,07 kB
pdf Tabuľka 12 - Výdavky SR podľa kapitol a zdrojov pre ŠZÚ 2019 30.04.2020 pdf 509,43 kB
pdf Tabuľka 13 - Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa kapitol ŠR za rok 2019 30.04.2020 pdf 247,73 kB
pdf Tabuľka 14 - Výdavky ŠR na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 30.04.2020 pdf 245,94 kB
pdf Tabuľka 15 - Prehľad výdavkov ŠR na realizáciu programov za rok 2019 30.04.2020 pdf 280,00 kB
pdf Tabuľka 16 - Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu EÚ podľa kapitol 2019 30.04.2020 pdf 208,94 kB
pdf Tabuľka 17 - Prostriedky ŠR na financovanie spol. programov SR a EÚ 2019 30.04.2020 pdf 169,74 kB
pdf Tabuľka 18 - Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k ŠR za rok 2019 30.04.2020 pdf 262,60 kB
pdf Tabuľka 19 - Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2019 a 2018 30.04.2020 pdf 192,50 kB
pdf Tabuľka 20 - Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2019 30.04.2020 pdf 146,12 kB
pdf Tabuľka 21 - Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2019 30.04.2020 pdf 132,22 kB
pdf Tabuľka 22 - Prehľad o plnení limitu počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných služobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2019 30.04.2020 pdf 281,66 kB
pdf Tabuľka 23 - Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2019 30.04.2020 pdf 282,92 kB
pdf Tabuľka 24, 25, 26, 27 - Systemizácia colníkov, hasičov, policajtov a vojakov v štátnej službe za rok 2019 30.04.2020 pdf 128,71 kB
pdf Tabuľka 28 - Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórii a kapitol ŠR za rok 2019 30.04.2020 pdf 330,75 kB
pdf Tabuľka 29 - Výdavky štátnych PO podľa kategórií a kapitol pre 2019 30.04.2020 pdf 355,39 kB
pdf Tabuľka 30 - Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019 30.04.2020 pdf 274,39 kB
pdf Tabuľka 31 - Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2019 30.04.2020 pdf 129,59 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2019 272/2020 Uznesenie

História:
06.05.2020 17:17
06.05.2020 17:17