Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu kapitoly Slovenská akadémia vied za rok 2019
UV-9454/2020
06.05.2020
predseda Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied
2312/2020
Na základe § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
j
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 06.05.2020 pdf 169,21 kB
pdf Predkladacia správa 06.05.2020 pdf 174,22 kB
pdf Vlastný materiál 06.05.2020 pdf 873,17 kB
pdf Obal 06.05.2020 pdf 187,81 kB
pdf Príloha 1 - Organizačná štruktúra k 31. 12. 2019 06.05.2020 pdf 548,69 kB
pdf Príloha 2 - Zhodnotenie výsledkov kontrol 06.05.2020 pdf 273,99 kB
pdf Príloha 3 - Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2019 06.05.2020 pdf 235,79 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 06.05.2020 pdf 258,44 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 06.05.2020 pdf 193,46 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 06.05.2020 pdf 196,50 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2019 06.05.2020 pdf 271,11 kB
pdf Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019 06.05.2020 pdf 200,66 kB
pdf Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 06.05.2020 pdf 196,22 kB

História:
06.05.2020 17:18
06.05.2020 17:18