Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
UV-9556/2020
07.05.2020
podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
6389/2020/oLVPA-02
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
7
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 07.05.2020 rtf 127,24 kB
pdf Predkladacia správa 07.05.2020 pdf 183,49 kB
pdf Vlastný materiál 07.05.2020 pdf 189,26 kB
pdf Obal 07.05.2020 pdf 382,39 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 286/2020 Uznesenie

História:
11.05.2020 15:13
11.05.2020 15:13