Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
UV-9552/2020
07.05.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12865/2020-OPVA
§ 96d ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
6
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 07.05.2020 docx 29,19 kB
pdf Predkladacia správa 07.05.2020 pdf 125,59 kB
pdf Vlastný materiál 07.05.2020 pdf 259,10 kB
pdf Dôvodová správa 07.05.2020 pdf 213,50 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 07.05.2020 pdf 253,72 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 07.05.2020 pdf 175,33 kB
pdf Doložka vplyvov 07.05.2020 pdf 408,43 kB
pdf Obal 07.05.2020 pdf 209,53 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 07.05.2020 223,82 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 276/2020 Uznesenie

História:
07.05.2020 10:28
07.05.2020 10:28