Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-9664/2020
11.05.2020
podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
6389/2020/oLVPA-05
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
6
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 11.05.2020 docx 27,51 kB
pdf Predkladacia správa 11.05.2020 pdf 358,06 kB
pdf Vlastný materiál 11.05.2020 pdf 427,89 kB
pdf Dôvodová správa 11.05.2020 pdf 503,04 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 11.05.2020 pdf 293,33 kB
pdf Doložka vplyvov 11.05.2020 pdf 656,73 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 11.05.2020 pdf 175,09 kB
pdf Vyhlásenie 11.05.2020 pdf 174,04 kB
pdf Obal 11.05.2020 pdf 282,85 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 11.05.2020 462,07 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 285/2020 Uznesenie

História:
11.05.2020 15:13
11.05.2020 15:13