Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu za rok 2019
UV-10830/2020
25.05.2020
vedúci Kancelárie Súdnej rady SR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
KSR 110/2020
Informácia v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
f
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 14.05.2020 pdf 162,69 kB
pdf Predkladacia správa 14.05.2020 pdf 346,69 kB
pdf Vlastný materiál 14.05.2020 pdf 2,41 MB
pdf Obal 14.05.2020 pdf 341,00 kB
pdf Príloha 1 - Organizačná štruktúra 14.05.2020 pdf 152,86 kB
pdf Príloha 2 - Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol 14.05.2020 pdf 183,72 kB
pdf Príloha 3 - Monitorovacia správa 14.05.2020 pdf 1,49 MB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 14.05.2020 pdf 868,01 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 14.05.2020 pdf 307,06 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 14.05.2020 pdf 608,70 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2019 14.05.2020 pdf 343,26 kB

História:
26.05.2020 17:33
26.05.2020 17:33