Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2019
UV-11015/2020
26.05.2020
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
S02923-2020-OVVHR-431
§ 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
i
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 26.05.2020 pdf 58,86 kB
pdf Predkladacia správa 26.05.2020 pdf 108,34 kB
pdf Vlastný materiál 26.05.2020 pdf 1,11 MB
pdf Vyhlásenie 26.05.2020 pdf 167,46 kB
pdf Obal 26.05.2020 pdf 192,75 kB
pdf Príloha 1 - ORGANIZAČNÁ SCHÉMA KAPITOLY MZ SR K 31. 12. 2019 26.05.2020 pdf 158,54 kB
pdf Príloha 2 - Informácia o výsledkoch interných a externých kontrol 26.05.2020 pdf 276,31 kB
pdf Príloha 3 - Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31. 12. 2019 26.05.2020 pdf 1,09 MB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019 26.05.2020 pdf 221,02 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 26.05.2020 pdf 239,20 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 26.05.2020 pdf 288,73 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2019 26.05.2020 pdf 136,69 kB
pdf Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019 26.05.2020 pdf 212,97 kB
pdf Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019 26.05.2020 pdf 226,86 kB

História:
26.05.2020 17:33
26.05.2020 17:33