Detail materiálu

Základné údaje
Správa o činnosti a Výročná správa Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 2019
UV-11216/2020
28.05.2020
predseda Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
UDVA-0766/2020
§ 54 ods. 1, § 56 ods. 2 písm. h) a § 56 ods. 2 písm. j) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
h
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 28.05.2020 pdf 95,05 kB
pdf Predkladacia správa 28.05.2020 pdf 101,62 kB
pdf Vlastný materiál 28.05.2020 pdf 3,00 MB
pdf Obal 28.05.2020 pdf 95,49 kB

História:
02.06.2020 12:00
02.06.2020 12:00