Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu kapitoly 24 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za rok 2019
UV-11268/2020
28.05.2020
ministerka kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MK-1915/2020-110/9058
V zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
f
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 28.05.2020 pdf 169,47 kB
pdf Predkladacia správa 28.05.2020 pdf 180,58 kB
pdf Vlastný materiál 28.05.2020 pdf 1,97 MB
pdf Obal 28.05.2020 pdf 212,45 kB
pdf Obsah 28.05.2020 pdf 328,74 kB
pdf Príloha 1 - Organizačná schéma 28.05.2020 pdf 41,63 kB
pdf Príloha 2 - Kontroly RO a PO 2019 28.05.2020 pdf 857,36 kB
pdf Príloha 3 - Monitorovacia správa 2019 28.05.2020 pdf 296,58 kB
pdf Príloha 4 - Čerpanie BT 28.05.2020 pdf 642,55 kB
pdf Príloha 5 - Obnovme si svoj dom 2019 28.05.2020 pdf 297,65 kB
pdf Príloha 6 - Podpora návšt. kult. podujatí 2019 28.05.2020 pdf 479,32 kB
pdf Príloha 7 - Kultúra znevýhod. skup. 2019 28.05.2020 pdf 229,93 kB
pdf Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR 2019 28.05.2020 pdf 262,75 kB
pdf Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly funkčná a ekonomická klasif 2019 28.05.2020 pdf 199,59 kB
pdf Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR 2019 28.05.2020 pdf 196,62 kB
pdf Tabuľka 5 - Príjmy a výdavky PO 2019 28.05.2020 pdf 200,82 kB
pdf Tabuľka 6 - Výdavky PO kapitoly ŠR EKO a FUN klas 2019 28.05.2020 pdf 198,42 kB

História:
02.06.2020 12:00
02.06.2020 12:00