Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Záverečného účtu za rok 2019
UV-11667/2020
03.06.2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
7238/2020-042
Informatívny materiál v zmysle § 29 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
a
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 03.06.2020 pdf 342,03 kB
pdf Predkladacia správa 03.06.2020 pdf 181,30 kB
pdf Vlastný materiál 03.06.2020 pdf 1,96 MB
pdf Obal 03.06.2020 pdf 188,81 kB
pdf Obsah 03.06.2020 pdf 105,93 kB
pdf Príloha 1 - Organizačná schéma kap.27 - ŠZÚ 2019 03.06.2020 pdf 194,62 kB
pdf Príloha 2 - Zhodnotenie výsledkov kontrol ŠZÚ 2019 03.06.2020 pdf 496,90 kB
pdf Monitorovacia správa 2019 03.06.2020 pdf 708,44 kB
pdf Tabuľka 1 - Kap. 27 PaV 2019 03.06.2020 pdf 221,48 kB
pdf Tabuľka 2 - Kap. 27 V FK 2019 03.06.2020 pdf 229,30 kB
pdf Tabuľka 3 - Kap. 27 FO 2019 03.06.2020 pdf 288,83 kB
pdf Tabuľka 4 - Kap. 27 Záv. ukazovatele 2019 03.06.2020 pdf 134,51 kB
pdf Tabuľka 5 - Kap. 27 PaV 2019 03.06.2020 pdf 213,21 kB
pdf Tabuľka 6 - Kap. 27 V FK 2019 03.06.2020 pdf 221,31 kB

História:
10.06.2020 10:18
10.06.2020 10:18