Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.
UV-11756/2020
04.06.2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16142/2020-2062-32988
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
15
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 04.06.2020 docx 17,96 kB
pdf Predkladacia správa 04.06.2020 pdf 350,59 kB
pdf Vlastný materiál 04.06.2020 pdf 400,31 kB
pdf Dôvodová správa 04.06.2020 pdf 392,47 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 04.06.2020 pdf 375,25 kB
pdf Doložka vplyvov 04.06.2020 pdf 717,61 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 04.06.2020 pdf 602,68 kB
pdf Obal 04.06.2020 pdf 260,11 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 04.06.2020 466,53 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. 349/2020 Uznesenie

História:
04.06.2020 11:48
04.06.2020 11:48