Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
UV-11774/2020
04.06.2020
podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
006359/2020/oKS-02
Iniciatívny materiál
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
21
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 04.06.2020 docx 77,26 kB
pdf Predkladacia správa 04.06.2020 pdf 204,59 kB
pdf Vlastný materiál 04.06.2020 pdf 247,05 kB
pdf Doložka vplyvov 04.06.2020 pdf 662,91 kB
pdf Obal 04.06.2020 pdf 381,76 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 355/2020 Uznesenie

História:
04.06.2020 11:50
04.06.2020 11:50