Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID- 19
UV-12042/2020
08.06.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15307/2020-M_OPVA
§ 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zákona č. 89/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
1
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 08.06.2020 docx 30,73 kB
pdf Predkladacia správa 08.06.2020 pdf 126,19 kB
pdf Vlastný materiál 11.06.2020 pdf 213,90 kB
pdf Dôvodová správa 08.06.2020 pdf 131,10 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 08.06.2020 pdf 135,32 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 08.06.2020 pdf 181,89 kB
pdf Doložka vplyvov 08.06.2020 pdf 513,09 kB
pdf Obal 11.06.2020 pdf 288,66 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 10.06.2020 465,40 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 357/2020 Uznesenie

História:
10.06.2020 10:13
10.06.2020 10:13