Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-18709/2020
28.08.2020
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
S13917-2020-OL-2
Iniciatívny návrh
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
6
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 28.08.2020 rtf 265,70 kB
pdf Predkladacia správa 28.08.2020 pdf 353,87 kB
pdf Vlastný materiál 21.09.2020 pdf 288,54 kB
pdf Dôvodová správa 28.08.2020 pdf 374,23 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 28.08.2020 pdf 365,66 kB
pdf Doložka vplyvov 28.08.2020 pdf 492,65 kB
pdf Vyhlásenie 28.08.2020 pdf 180,37 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 28.08.2020 pdf 169,15 kB
pdf Obal 21.09.2020 pdf 199,18 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 02.09.2020 471,58 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 533/2020 Uznesenie

História:
02.09.2020 11:12
21.09.2020 16:17