Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - upravené nové znenie
UV-21210/2020
02.10.2020
ministerka kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MK-5473/2020-111/17695
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
1
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 05.10.2020 docx 32,87 kB
pdf Predkladacia správa 05.10.2020 pdf 192,06 kB
pdf Vlastný materiál 06.11.2020 pdf 449,63 kB
pdf Dôvodová správa 05.10.2020 pdf 194,76 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 05.10.2020 pdf 400,26 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 05.10.2020 pdf 217,27 kB
pdf Doložka vplyvov 05.10.2020 pdf 417,54 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 05.10.2020 pdf 175,45 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 05.10.2020 pdf 988,99 kB
pdf Vyhlásenie 05.10.2020 pdf 163,51 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 05.10.2020 pdf 401,25 kB
pdf Obal 05.10.2020 pdf 301,98 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 06.10.2020 472,01 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 630/2020 Uznesenie

História:
05.10.2020 14:34
05.10.2020 14:37