Detail materiálu

Základné údaje
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka a Lucie Drábikovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 217)
UV-20220/2020
22.10.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26011/2020-M_OPVA
na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Riadny
Zákon
Zaradený
1
Súhlas s pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 22.10.2020 docx 25,90 kB
pdf Predkladacia správa 22.10.2020 pdf 317,24 kB
pdf Vlastný materiál 22.10.2020 pdf 303,96 kB
pdf Dôvodová správa 22.10.2020 pdf 215,63 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 22.10.2020 pdf 289,50 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 22.10.2020 pdf 140,04 kB
pdf Doložka vplyvov 22.10.2020 pdf 266,86 kB
pdf Príloha 1 22.10.2020 pdf 18,90 kB
pdf Príloha 2 22.10.2020 pdf 36,66 kB
pdf Obal 22.10.2020 pdf 133,58 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf stanovisko SVL 27.10.2020 391,34 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka a Lucie Drábikovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 217) 679/2020 Uznesenie

História:
26.10.2020 15:34
26.10.2020 15:34