Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-23012/2020
22.10.2020
ministerka spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
24153/2020/110
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024
Riadny
Zákon
Zaradený
8
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 22.10.2020 docx 30,78 kB
pdf Predkladacia správa 22.10.2020 pdf 253,85 kB
pdf Vlastný materiál 22.10.2020 pdf 229,63 kB
pdf Dôvodová správa 22.10.2020 pdf 183,30 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 22.10.2020 pdf 307,94 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 22.10.2020 pdf 185,22 kB
pdf Doložka vplyvov 22.10.2020 pdf 512,36 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 22.10.2020 pdf 406,25 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 22.10.2020 pdf 566,80 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 22.10.2020 pdf 670,62 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 22.10.2020 pdf 300,31 kB
pdf Vyhlásenie 22.10.2020 pdf 169,03 kB
pdf Konsolidované znenie 1 22.10.2020 pdf 610,21 kB
pdf Konsolidované znenie 2 22.10.2020 pdf 626,14 kB
pdf Konsolidované znenie 3 22.10.2020 pdf 540,90 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 22.10.2020 pdf 293,12 kB
pdf Obal 22.10.2020 pdf 373,51 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf stanovisko SVL 27.10.2020 225,90 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 686/2020 Uznesenie

História:
26.10.2020 15:32
26.10.2020 15:34