Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z.
UV-23722/2020
03.11.2020
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9366/2020-9.1
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
14
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 03.11.2020 docx 29,62 kB
pdf Predkladacia správa 03.11.2020 pdf 368,55 kB
pdf Vlastný materiál 03.11.2020 pdf 463,58 kB
pdf Dôvodová správa 03.11.2020 pdf 374,22 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 03.11.2020 pdf 449,24 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 03.11.2020 pdf 552,69 kB
pdf Doložka vplyvov 03.11.2020 pdf 525,64 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 03.11.2020 pdf 275,43 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 03.11.2020 pdf 247,59 kB
pdf Tabuľka zhody 03.11.2020 pdf 256,06 kB
pdf Vyhlásenie 03.11.2020 pdf 398,51 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 03.11.2020 pdf 221,60 kB
pdf Konsolidované znenie 03.11.2020 pdf 1,17 MB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 03.11.2020 pdf 944,65 kB
pdf Obal 03.11.2020 pdf 393,29 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 04.11.2020 466,20 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. 703/2020 Uznesenie

História:
11.11.2020 12:14
11.11.2020 12:14