Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-23724/2020
03.11.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21862/2020-M_OPVA
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Riadny
Zákon
Zaradený
13
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 03.11.2020 docx 30,14 kB
pdf Predkladacia správa 03.11.2020 pdf 197,62 kB
pdf Vlastný materiál 03.11.2020 pdf 242,06 kB
pdf Dôvodová správa 03.11.2020 pdf 127,60 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 03.11.2020 pdf 175,79 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 03.11.2020 pdf 132,71 kB
pdf Doložka vplyvov 03.11.2020 pdf 297,41 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 03.11.2020 pdf 391,21 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 03.11.2020 pdf 397,98 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 03.11.2020 pdf 888,94 kB
pdf Vyhlásenie 03.11.2020 pdf 123,56 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 03.11.2020 pdf 117,32 kB
pdf Konsolidované znenie 03.11.2020 pdf 981,86 kB
pdf Obal 03.11.2020 pdf 209,70 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 04.11.2020 466,60 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 702/2020 Uznesenie

História:
03.11.2020 20:18
03.11.2020 20:18