Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
UV-23725/2020
03.11.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23868/2020-M_OPVA
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Riadny
Zákon
Zaradený
12
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 03.11.2020 docx 30,39 kB
pdf Predkladacia správa 03.11.2020 pdf 199,39 kB
pdf Vlastný materiál 12.11.2020 pdf 209,10 kB
pdf Dôvodová správa 03.11.2020 pdf 200,16 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 03.11.2020 pdf 358,37 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 03.11.2020 pdf 135,39 kB
pdf Doložka vplyvov 03.11.2020 pdf 353,58 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 03.11.2020 pdf 287,45 kB
pdf Tabuľka zhody 03.11.2020 pdf 222,02 kB
pdf Tabuľka zhody 2 03.11.2020 pdf 156,93 kB
pdf Tabuľka zhody 3 03.11.2020 pdf 166,12 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 03.11.2020 pdf 1,59 MB
pdf Vyhlásenie 03.11.2020 pdf 156,27 kB
pdf Konsolidované znenie 03.11.2020 pdf 958,49 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 03.11.2020 pdf 116,01 kB
pdf Obal 12.11.2020 pdf 254,98 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 04.11.2020 470,06 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 701/2020 Uznesenie

História:
03.11.2020 19:47
03.11.2020 19:47