Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
UV-24916/2020
18.11.2020
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
S17381-2020-OL
Iniciatívny materiál
Riadny
Zákon
Zaradený
3
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 18.11.2020 docx 18,35 kB
pdf Predkladacia správa 18.11.2020 pdf 363,39 kB
pdf Vlastný materiál 20.11.2020 pdf 378,48 kB
pdf Dôvodová správa 18.11.2020 pdf 582,91 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 18.11.2020 pdf 354,80 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 18.11.2020 pdf 366,73 kB
pdf Doložka vplyvov 18.11.2020 pdf 520,38 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 18.11.2020 pdf 346,81 kB
pdf Konsolidované znenie 18.11.2020 pdf 1,93 MB
pdf Vyhlásenie 18.11.2020 pdf 348,45 kB
pdf Obal 20.11.2020 pdf 338,63 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 19.11.2020 590,54 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 728/2020 Uznesenie

História:
19.11.2020 08:14