Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-26443/2020
04.12.2020
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Národný bezpečnostný úrad
05315/2020/SRD/ORM-049
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024 a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020
Riadny
Zákon
Zaradený
12
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
DOCX Návrh uznesenia 06.01.2021 DOCX 28,48 kB
pdf Predkladacia správa 06.01.2021 pdf 123,59 kB
pdf Vlastný materiál 08.03.2021 pdf 502,73 kB
pdf Dôvodová správa 06.01.2021 pdf 125,45 kB
pdf Dôvodová správa - osobitná 08.03.2021 pdf 263,57 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 06.01.2021 pdf 185,75 kB
pdf Doložka vplyvov 06.01.2021 pdf 451,67 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 06.01.2021 pdf 469,50 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 06.01.2021 pdf 282,94 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 06.01.2021 pdf 179,02 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 06.01.2021 pdf 1,47 MB
pdf Vyhlásenie 06.01.2021 pdf 183,27 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 06.01.2021 pdf 378,00 kB
PDF Konsolidované znenie 06.01.2021 PDF 871,12 kB
pdf Konsolidované znenie 2 06.01.2021 pdf 1,53 MB
pdf Konsolidované znenie 3 06.01.2021 pdf 1,03 MB
pdf Konsolidované znenie 4 06.01.2021 pdf 555,29 kB
pdf Konsolidované znenie 5 08.03.2021 pdf 871,46 kB
pdf Obal 06.01.2021 pdf 209,65 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 23.02.2021 462,73 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 110/2021 Uznesenie

História:
02.03.2021 11:37