Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
UV-3275/2021
19.02.2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15596/2021-M_OPVA
§ 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
10
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 19.02.2021 docx 28,94 kB
pdf Predkladacia správa 19.02.2021 pdf 357,10 kB
pdf Vlastný materiál 19.02.2021 pdf 197,95 kB
pdf Dôvodová správa 19.02.2021 pdf 282,18 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 19.02.2021 pdf 278,37 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 19.02.2021 pdf 187,21 kB
pdf Doložka vplyvov 19.02.2021 pdf 593,97 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 19.02.2021 pdf 396,06 kB
pdf Obal 19.02.2021 pdf 374,41 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 23.02.2021 460,79 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 108/2021 Uznesenie

História:
22.02.2021 15:26
22.02.2021 15:28