Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
UV-6735/2021
16.04.2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18636/2021-M_OPVA
§ 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
2
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 16.04.2021 docx 29,00 kB
pdf Predkladacia správa 16.04.2021 pdf 354,01 kB
pdf Vlastný materiál 16.04.2021 pdf 193,61 kB
pdf Dôvodová správa 16.04.2021 pdf 282,18 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 16.04.2021 pdf 275,20 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 16.04.2021 pdf 187,21 kB
pdf Doložka vplyvov 16.04.2021 pdf 594,37 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 16.04.2021 pdf 394,87 kB
pdf Obal 16.04.2021 pdf 371,35 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 21.04.2021 547,50 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 206/2021 Uznesenie

História:
19.04.2021 21:13
19.04.2021 21:15