Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
UV-7402/2021
26.04.2021
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/008782/2021-97
Materiál sa predkladá na základe úlohy B.1. z uznesenia vlády č. 71/2021
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
6
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 26.04.2021 docx 49,45 kB
xlsx Príloha 1 27.04.2021 xlsx 10,64 kB
xlsx Príloha 2 27.04.2021 xlsx 10,70 kB
xlsx Príloha 3 27.04.2021 xlsx 10,70 kB
pdf Predkladacia správa 26.04.2021 pdf 214,90 kB
pdf Doložka vplyvov 26.04.2021 pdf 285,89 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 26.04.2021 pdf 9,40 MB
pdf Vyhlásenie 26.04.2021 pdf 544,72 kB
pdf Obal 10.05.2021 pdf 203,23 kB
pdf Kapitola_1_Všeobecné ciele a súdržnosť plánu 10.05.2021 pdf 1,16 MB
pdf Kapitola_3_Doplnkovosť a implementácia plánu 10.05.2021 pdf 1,44 MB
xlsx Kapitola_3_Príloha 3.1. Štruktúra komparácie opatrení k synergiám pre Plán obnovy a odolnosti SR a Fondy EÚ 10.05.2021 xlsx 64,16 kB
pdf Kapitola_3_Príloha 3.2. Zoznam partnerov zúčastnených na pracovných stretnutiach 10.05.2021 pdf 408,66 kB
pdf Kapitola_3_Príloha 3.3. Predbežný rozpočet na komunikáciu Plánu obnovy a odolnosti SR 10.05.2021 pdf 275,51 kB
pdf Kapitola_4_Celkový_vplyv 10.05.2021 pdf 750,06 kB
xlsx Kapitola_4_Celkový_vplyv 10.05.2021 xlsx 243,74 kB
pdf Komponent_01_OZE 10.05.2021 pdf 833,20 kB
xlsx Komponent_01_OZE 10.05.2021 xlsx 153,01 kB
pdf Komponent_02_Obnova budov 10.05.2021 pdf 658,32 kB
xlsx Komponent_02_Obnova budov 10.05.2021 xlsx 175,40 kB
pdf Komponent_03_Udržateľná_doprava 10.05.2021 pdf 914,50 kB
xlsx Komponent_03_Udržateľná_doprava 10.05.2021 xlsx 330,49 kB
pdf Komponent_04_Dekarbonizácia_priemyslu 10.05.2021 pdf 546,48 kB
xlsx Komponent_04_Dekarbonizácia_priemyslu 10.05.2021 xlsx 159,04 kB
pdf Komponent_05_Adaptacia_na_zmenu_klimy 10.05.2021 pdf 578,21 kB
xlsx Komponent_05_Adaptacia_na_zmenu_klimy 10.05.2021 xlsx 693,90 kB
pdf Komponent_06_Inkluzívne_vzdelávanie 10.05.2021 pdf 728,21 kB
xlsx Komponent_06_Inkluzívne_vzdelávanie 10.05.2021 xlsx 153,21 kB
pdf Komponent_07_Vzdelávanie pre 21. storočie 10.05.2021 pdf 975,79 kB
xlsx Komponent_07_Vzdelávanie pre 21. storočie 10.05.2021 xlsx 228,75 kB
pdf Komponent_08_Vysoke skoly 10.05.2021 pdf 510,72 kB
xlsx Komponent_08_Vysoke skoly 10.05.2021 xlsx 144,35 kB
pdf Komponent_09_Veda_výskum_inovácie 10.05.2021 pdf 822,05 kB
xlsx Komponent_09_Veda_výskum_inovácie 10.05.2021 xlsx 250,91 kB
pdf Komponent_10_Lákanie_a_udržanie_talentov 10.05.2021 pdf 530,09 kB
xlsx Komponent_10_Lákanie_a_udržanie_talentov 10.05.2021 xlsx 145,71 kB
pdf Komponent_11_Moderná_a_dostupná_zdravotná_starostlivosť 10.05.2021 pdf 1,04 MB
xlsx Komponent_11_Moderná_a_dostupná_zdravotná_starostlivosť 10.05.2021 xlsx 228,68 kB
pdf Komponent_12_Moderná_a_dostupná_starostlivosť o duševné zdravie 10.05.2021 pdf 1,06 MB
xlsx Komponent_12_Moderná_a_dostupná_starostlivosť o duševné zdravie 10.05.2021 xlsx 153,57 kB
pdf Komponent_13_Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 10.05.2021 pdf 727,27 kB
xlsx Komponent_13_Dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 10.05.2021 xlsx 124,97 kB
pdf Komponent_14_Zlepšenie podnikateľského prostredia 10.05.2021 pdf 840,36 kB
xlsx Komponent_14_Zlepšenie podnikateľského prostredia 10.05.2021 xlsx 168,90 kB
pdf Komponent_15_Reforma justície 10.05.2021 pdf 740,72 kB
xlsx Komponent_15_Reforma justície 10.05.2021 xlsx 172,55 kB
pdf Komponent_16_Boj proti korupcii 10.05.2021 pdf 910,33 kB
xlsx Komponent_16_Boj proti korupcii 10.05.2021 xlsx 179,48 kB
pdf Komponent_17_Digitalne_Slovensko 10.05.2021 pdf 1,39 MB
xlsx Komponent_17_Digitalne_Slovensko 10.05.2021 xlsx 261,15 kB
pdf Komponent_18_Zdrave_verejne_financie 10.05.2021 pdf 460,78 kB
xlsx Komponent_18_Zdrave_verejne_financie 10.05.2021 xlsx 211,75 kB
pdf Obal - zapracované pripomienky 10.05.2021 pdf 298,20 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 221/2021 Uznesenie

História:
27.04.2021 11:17
27.04.2021 11:17