Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina
UV-8388/2021
07.05.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4974/2021-9.1
Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
5
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 07.05.2021 docx 29,06 kB
pdf Predkladacia správa 07.05.2021 pdf 362,70 kB
pdf Vlastný materiál 07.05.2021 pdf 622,57 kB
pdf Dôvodová správa 07.05.2021 pdf 300,80 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 07.05.2021 pdf 305,28 kB
pdf Doložka vplyvov 07.05.2021 pdf 420,08 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 07.05.2021 pdf 772,38 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 07.05.2021 pdf 300,88 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 07.05.2021 pdf 179,17 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 07.05.2021 pdf 823,14 kB
pdf Vyhlásenie 07.05.2021 pdf 336,33 kB
pdf Obal 07.05.2021 pdf 368,37 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 19.05.2021 465,79 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina 265/2021 Uznesenie

História:
17.05.2021 16:28
17.05.2021 16:38