Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava
UV-8386/2021
07.05.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7056/2021-1.7
Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
7
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 07.05.2021 docx 29,01 kB
pdf Predkladacia správa 07.05.2021 pdf 446,67 kB
pdf Vlastný materiál 07.05.2021 pdf 727,90 kB
pdf Dôvodová správa 07.05.2021 pdf 218,99 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 07.05.2021 pdf 393,15 kB
pdf Doložka vplyvov 07.05.2021 pdf 889,87 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 07.05.2021 pdf 780,51 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 07.05.2021 pdf 294,56 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 07.05.2021 pdf 179,52 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 07.05.2021 pdf 821,40 kB
pdf Vyhlásenie 07.05.2021 pdf 333,98 kB
pdf Obal 07.05.2021 pdf 196,03 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 19.05.2021 461,29 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava 267/2021 Uznesenie

História:
17.05.2021 16:32
17.05.2021 16:38