Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala
UV-8391/2021
07.05.2021
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7059/2021-1.7
Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
2
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 07.05.2021 docx 29,07 kB
pdf Predkladacia správa 07.05.2021 pdf 367,37 kB
pdf Vlastný materiál 07.05.2021 pdf 784,86 kB
pdf Dôvodová správa 07.05.2021 pdf 224,51 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 07.05.2021 pdf 393,47 kB
pdf Doložka vplyvov 07.05.2021 pdf 886,74 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 07.05.2021 pdf 612,59 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 07.05.2021 pdf 411,21 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 07.05.2021 pdf 305,80 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 07.05.2021 pdf 178,88 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 07.05.2021 pdf 853,10 kB
pdf Vyhlásenie 07.05.2021 pdf 334,47 kB
pdf Obal 07.05.2021 pdf 367,23 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 19.05.2021 460,68 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala 262/2021 Uznesenie

História:
17.05.2021 16:25
17.05.2021 16:38