Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
UV-9246/2021
20.05.2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2021/11321-A1810
Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a návrh plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
4
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 20.05.2021 docx 28,96 kB
pdf Predkladacia správa 20.05.2021 pdf 110,59 kB
pdf Vlastný materiál 20.05.2021 pdf 306,15 kB
pdf Dôvodová správa 20.05.2021 pdf 88,81 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 20.05.2021 pdf 165,62 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 20.05.2021 pdf 156,10 kB
pdf Doložka vplyvov 20.05.2021 pdf 200,53 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 20.05.2021 pdf 78,87 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 20.05.2021 pdf 413,26 kB
pdf Vyhlásenie 20.05.2021 pdf 73,73 kB
pdf Konsolidované znenie 20.05.2021 pdf 263,40 kB
pdf Konsolidované znenie 20.05.2021 pdf 411,64 kB
pdf Obal 30.05.2021 pdf 179,57 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 26.05.2021 482,10 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 281/2021 Uznesenie

História:
24.05.2021 15:20
24.05.2021 15:22