Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
UV-12757/2021
29.06.2021
podpredseda vlády a minister financií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/003292/2021-77
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
2
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Návrh uznesenia 29.06.2021 doc 31,00 kB
pdf Predkladacia správa 29.06.2021 pdf 141,54 kB
pdf Vlastný materiál 29.06.2021 pdf 126,61 kB
pdf Dôvodová správa 29.06.2021 pdf 142,02 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 29.06.2021 pdf 262,20 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 29.06.2021 pdf 136,55 kB
pdf Doložka vplyvov 29.06.2021 pdf 273,89 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 29.06.2021 pdf 345,50 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 29.06.2021 pdf 315,09 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 29.06.2021 pdf 132,96 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 29.06.2021 pdf 125,85 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 29.06.2021 pdf 553,28 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 2 29.06.2021 pdf 206,09 kB
pdf Príloha 29.06.2021 pdf 93,02 kB
pdf Konsolidované znenie 29.06.2021 pdf 415,52 kB
pdf Obal 29.06.2021 pdf 133,12 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 06.07.2021 460,89 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 397/2021 Uznesenie

História:
06.07.2021 10:29
06.07.2021 10:37