Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, predmetom ktorej je zabezpečenie zriadenia sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave a úprava súvisiacich právnych vzťahov
UV-14405/2021
15.07.2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23627/2021-M_OPVA
iniciatívny návrh
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
8
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Návrh uznesenia 15.07.2021 doc 109,00 kB
pdf Predkladacia správa 15.07.2021 pdf 125,23 kB
pdf Vlastný materiál 15.07.2021 pdf 316,14 kB
pdf Doložka vplyvov 15.07.2021 pdf 415,12 kB
pdf Obal 15.07.2021 pdf 131,87 kB
pdf Príloha - zmluva 15.07.2021 pdf 616,09 kB
pdf Doplnok 1 - Preberací protokol 15.07.2021 pdf 339,23 kB
pdf Doplnok 2 - Protokol o vadách 15.07.2021 pdf 232,84 kB
pdf Doplnok 3A 15.07.2021 pdf 288,50 kB
pdf Doplnok 3B 15.07.2021 pdf 321,09 kB
pdf Príloha 1A 15.07.2021 pdf 254,69 kB
pdf Príloha 1B 15.07.2021 pdf 259,93 kB
pdf Annex 2 15.07.2021 pdf 110,48 kB
pdf Príloha 3 - Služby a spoločné energie 15.07.2021 pdf 215,83 kB
pdf Annex 1 15.07.2021 pdf 763,16 kB
pdf Príloha 4 - Design manuál 15.07.2021 pdf 641,23 kB
pdf Príloha 5 - Prevádzkový poriadok 15.07.2021 pdf 1,56 MB
pdf Príloha 6 - Výpis z obchodného registra 15.07.2021 pdf 88,57 kB
PDF Annex 7A 15.07.2021 PDF 2,81 MB
pdf Annex 7B 15.07.2021 pdf 678,71 kB
pdf Príloha 8 - Prevádzkový poriadok Parkovacieho domu 15.07.2021 pdf 563,28 kB
pdf Annex 9A_Conceptual proposal of other spaces A 15.07.2021 pdf 484,69 kB
pdf Annex 9A_Design Concept - Landererova 12 Bratislava 15.07.2021 pdf 4,25 MB
pdf Annex 9A_Topographic plan of other spaces 15.07.2021 pdf 137,62 kB
pdf Annex 9A_Budget- Fit-out Alterations_13th floor 15.07.2021 pdf 772,64 kB
pdf Annex 9B_Conceptual proposal of other spaces B 15.07.2021 pdf 406,18 kB
pdf Annex 9B_Design Concept - Landererova 12 Bratislava 15.07.2021 pdf 4,63 MB
pdf Annex 9B_Topographic plan of other spaces B 15.07.2021 pdf 155,15 kB
pdf Annex 9B_Budget- Fit-out Alterations_11th floor 15.07.2021 pdf 776,74 kB
pdf Annex 9C_Budget- Fit-out Alterations_3rd floor 15.07.2021 pdf 791,55 kB
pdf Annex 9C_Conceptual proposal of other spaces C 15.07.2021 pdf 738,30 kB
pdf Annex 9C_Design Concept - Landererova 12 Bratislava - 3rd floor 15.07.2021 pdf 2,08 MB
pdf Annex 9C_Topographic plan of other spaces C 15.07.2021 pdf 191,54 kB
pdf Annex 10_Position sketch of the Storage Area 15.07.2021 pdf 120,18 kB
pdf Annex 11_Installation of Sublessee 15.07.2021 pdf 1,24 MB
pdf Annex 12_Design Concept 15.07.2021 pdf 4,07 MB
pdf Annex 12_Office spaces of 14th floor of the building 15.07.2021 pdf 409,21 kB
pdf Annex 12_Budget- Fit-out Alterations_14th floor 15.07.2021 pdf 788,36 kB
pdf Príloha 13A 15.07.2021 pdf 270,64 kB
pdf Príloha 14 - Dodatok k Zmluve o podnájme nebytových priestorov 15.07.2021 pdf 493,57 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu Zmluvy o podnájme nebytových priestorov, predmetom ktorej je zabezpečenie zriadenia sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave a úprave súvisiacich právnych vzťahov 426/2021 Uznesenie

História:
20.07.2021 09:10
20.07.2021 09:19