Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
UV-14561/2021
16.07.2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2021/8896-A1810
Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
9
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 21.07.2021 docx 28,77 kB
pdf Predkladacia správa 21.07.2021 pdf 86,40 kB
pdf Vlastný materiál 21.07.2021 pdf 192,21 kB
pdf Dôvodová správa 21.07.2021 pdf 93,45 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 21.07.2021 pdf 138,90 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 21.07.2021 pdf 155,39 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 21.07.2021 pdf 750,06 kB
pdf Vyhlásenie 21.07.2021 pdf 77,66 kB
pdf Doložka vplyvov 21.07.2021 pdf 358,34 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 21.07.2021 pdf 228,21 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 21.07.2021 pdf 272,58 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 21.07.2021 pdf 79,31 kB
pdf Konsolidované znenie 21.07.2021 pdf 359,18 kB
pdf Obal 21.07.2021 pdf 176,95 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 25.08.2021 451,56 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 455/2021 Uznesenie

História:
24.08.2021 10:40