Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-14562/2021
16.07.2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2021/10237-A1810
Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
10
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 21.07.2021 docx 28,96 kB
pdf Predkladacia správa 21.07.2021 pdf 110,03 kB
pdf Vlastný materiál 10.09.2021 pdf 374,19 kB
pdf Dôvodová správa 21.07.2021 pdf 93,07 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 21.07.2021 pdf 244,68 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 21.07.2021 pdf 296,96 kB
pdf Doložka vplyvov 10.09.2021 pdf 227,56 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 21.07.2021 pdf 80,35 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 21.07.2021 pdf 1,74 MB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 21.07.2021 pdf 233,07 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 2 21.07.2021 pdf 130,04 kB
pdf Vyhlásenie 21.07.2021 pdf 103,69 kB
pdf Návrh nariadenia 21.07.2021 pdf 112,05 kB
pdf Tabuľka zhody 10.09.2021 pdf 171,05 kB
pdf Konsolidované znenie 10.09.2021 pdf 570,02 kB
pdf Konsolidované znenie 2 10.09.2021 pdf 329,18 kB
pdf Konsolidované znenie 3 10.09.2021 pdf 300,13 kB
pdf Obal 10.09.2021 pdf 140,09 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 25.08.2021 470,00 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 456/2021 Uznesenie

História:
24.08.2021 10:40