Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-14563/2021
16.07.2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2021/9337-A1810
Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
3
Stiahnutý

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 16.07.2021 docx 28,85 kB
pdf Predkladacia správa 16.07.2021 pdf 99,80 kB
pdf Vlastný materiál 16.07.2021 pdf 674,41 kB
pdf Dôvodová správa 16.07.2021 pdf 96,41 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 16.07.2021 pdf 549,32 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 16.07.2021 pdf 283,23 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 16.07.2021 pdf 1,94 MB
pdf Tabuľka zhody 16.07.2021 pdf 274,89 kB
pdf Tabuľka zhody 2 16.07.2021 pdf 171,07 kB
pdf Tabuľka zhody 3 16.07.2021 pdf 163,86 kB
pdf Tabuľka zhody 4 16.07.2021 pdf 194,31 kB
pdf Tabuľka zhody 5 16.07.2021 pdf 238,90 kB
pdf Doložka vplyvov 16.07.2021 pdf 218,01 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 16.07.2021 pdf 315,17 kB
pdf Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 16.07.2021 pdf 171,22 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 16.07.2021 pdf 83,87 kB
pdf Konsolidované znenie 16.07.2021 pdf 1,11 MB
pdf Konsolidované znenie 2 16.07.2021 pdf 994,62 kB
pdf Konsolidované znenie 3 16.07.2021 pdf 495,38 kB
pdf Konsolidované znenie 4 16.07.2021 pdf 333,33 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 16.07.2021 pdf 115,60 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 2 16.07.2021 pdf 139,21 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 3 16.07.2021 pdf 163,21 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 4 16.07.2021 pdf 147,46 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 5 16.07.2021 pdf 148,85 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 6 16.07.2021 pdf 191,31 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 7 16.07.2021 pdf 151,88 kB
pdf Novela - Nariadenie 16.07.2021 pdf 122,06 kB
pdf Vyhlásenie 20.07.2021 pdf 106,82 kB
pdf Obal 16.07.2021 pdf 142,32 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 21.07.2021 467,94 kB

História:
20.07.2021 09:19
20.07.2021 09:19