Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)
UV-17303/2021
18.08.2021
ministerka spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
18847/2021/130
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024. Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
4
Schválený s pripomienkou

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 18.08.2021 docx 23,37 kB
pdf Predkladacia správa 18.08.2021 pdf 189,47 kB
pdf Vlastný materiál 18.08.2021 pdf 531,27 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 18.08.2021 pdf 1,12 MB
pdf Vyhlásenie 18.08.2021 pdf 362,55 kB
pdf Dôvodová správa 18.08.2021 pdf 991,39 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 18.08.2021 pdf 308,50 kB
pdf Tabuľka zhody 18.08.2021 pdf 209,54 kB
pdf Obal 18.08.2021 pdf 197,20 kB
pdf Doložka vplyvov 18.08.2021 pdf 743,32 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 18.08.2021 pdf 587,93 kB
pdf Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 18.08.2021 pdf 360,09 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 18.08.2021 pdf 383,22 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 18.08.2021 pdf 184,70 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 18.08.2021 pdf 187,14 kB
pdf Konsolidované znenie 18.08.2021 pdf 1,03 MB
pdf Konsolidované znenie 2 18.08.2021 pdf 577,57 kB
pdf Konsolidované znenie 3 18.08.2021 pdf 938,68 kB
pdf Konsolidované znenie 4 18.08.2021 pdf 1,41 MB
pdf Konsolidované znenie 5 18.08.2021 pdf 602,60 kB
pdf Konsolidované znenie 6 18.08.2021 pdf 753,54 kB
pdf Konsolidované znenie 7 18.08.2021 pdf 589,10 kB
pdf Konsolidované znenie 8 18.08.2021 pdf 637,69 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 25.08.2021 442,31 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) 450/2021 Uznesenie

História:
24.08.2021 10:30
24.08.2021 10:40