Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie
UV-17417/2021
19.08.2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2021/9337-A1810
Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Riadny
Zákon
Zaradený
11
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 19.08.2021 docx 28,91 kB
pdf Predkladacia správa 19.08.2021 pdf 99,80 kB
pdf Vlastný materiál 19.08.2021 pdf 669,09 kB
pdf Dôvodová správa 19.08.2021 pdf 96,40 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 19.08.2021 pdf 546,69 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 19.08.2021 pdf 283,31 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 19.08.2021 pdf 1,94 MB
pdf Vyhlásenie 19.08.2021 pdf 106,82 kB
pdf Doložka vplyvov 10.09.2021 pdf 234,31 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 19.08.2021 pdf 315,18 kB
pdf Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti 19.08.2021 pdf 171,20 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 19.08.2021 pdf 83,87 kB
pdf Tabuľka zhody 19.08.2021 pdf 275,01 kB
pdf Tabuľka zhody 2 19.08.2021 pdf 171,08 kB
pdf Tabuľka zhody 3 19.08.2021 pdf 163,86 kB
pdf Tabuľka zhody 4 19.08.2021 pdf 194,35 kB
pdf Tabuľka zhody 5 19.08.2021 pdf 238,91 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 19.08.2021 pdf 115,59 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 2 19.08.2021 pdf 139,26 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 3 19.08.2021 pdf 163,19 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 4 19.08.2021 pdf 148,86 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 5 19.08.2021 pdf 147,52 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 6 19.08.2021 pdf 191,30 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 7 19.08.2021 pdf 122,07 kB
pdf Návrh vykonávacích predpisov 8 19.08.2021 pdf 151,88 kB
pdf Konsolidované znenie 19.08.2021 pdf 1,11 MB
pdf Konsolidované znenie 2 19.08.2021 pdf 994,83 kB
pdf Konsolidované znenie 3 19.08.2021 pdf 333,41 kB
pdf Konsolidované znenie 4 19.08.2021 pdf 493,08 kB
pdf Obal 19.08.2021 pdf 142,45 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 25.08.2021 450,01 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 457/2021 Uznesenie

História:
24.08.2021 10:34
24.08.2021 10:40