Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na uzavretie Zmluvy o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce
UV-17422/2021
19.08.2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20325/2021-M_OPVA
Uznesenie vlády SR č. 511/2019 z 14. 10. 2019, Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344
Riadny
Akt medzinárodného práva
Zaradený
1
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 19.08.2021 docx 30,99 kB
pdf Predkladacia správa 30.08.2021 pdf 128,21 kB
pdf Vlastný materiál 19.08.2021 pdf 325,99 kB
pdf Vlastný materiál 2 19.08.2021 pdf 218,30 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 19.08.2021 pdf 519,62 kB
pdf Vyhlásenie 19.08.2021 pdf 117,23 kB
pdf Doložka vplyvov 30.08.2021 pdf 452,18 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 30.08.2021 pdf 336,41 kB
pdf Doložka prednosti 30.08.2021 pdf 145,19 kB
pdf Návrh uznesenia NR SR 30.08.2021 pdf 124,57 kB
pdf Príloha 30.08.2021 pdf 168,51 kB
pdf Obal 30.08.2021 pdf 137,77 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 25.08.2021 602,76 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na uzavretie Zmluvy o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce 447/2021 Uznesenie

História:
24.08.2021 10:30
24.08.2021 10:40