Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov - Nové upravené znenie
UV-1535/2001
23.02.2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
MPSVR SR
469/2000-III/11
na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2000
Riadny
Zaradený
4
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Vyhlásenie 23.02.2001 rtf 4,28 kB
rtf Pripomienkové konanie 23.02.2001 rtf 51,96 kB
rtf Stanovisko 23.02.2001 rtf 23,63 kB
rtf Materiál (správa) 23.02.2001 rtf 74,00 kB
rtf Predkladacia správa 23.02.2001 rtf 8,26 kB
rtf Návrh komuniké 23.02.2001 rtf 5,04 kB
rtf Návrh uznesenia 23.02.2001 rtf 14,43 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 208/2001 Uznesenie

História:
23.02.2001 00:00
23.02.2001 00:00