Program rokovania

Základné údaje
173
schôdze vlády Slovenskej republiky
25.09.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-22161/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-22375/2019
ministerka vnútra a predsedníčka Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-21831/2019
minister financií
Schválený
UV-22014/2019
minister hospodárstva; minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-22257/2019
ministerka zdravotníctva a predsedníčka Rady vlády SR pre protidrogovú politiku
Schválený
UV-22506/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-22507/2019
minister spravodlivosti
Schválený
UV-22602/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-22599/2019
predseda Protimonopolného úradu SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený s pripomienkami
UV-22598/2019
predseda Protimonopolného úradu SR
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený s pripomienkami
UV-22607/2019
ministerka vnútra; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-22708/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-22798/2019
ministerka vnútra
Schválený
UV-22783/2019
ministerka vnútra
Schválený
UV-22818/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-22827/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-22854/2019
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-22864/2019
minister dopravy a výstavby
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-22963/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
Informatívne materiály
UV-22109/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-22641/2019
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 04.10.2019 pdf 151,17 kB

História:
20.09.2019 09:32
25.09.2019 11:18