Program rokovania

Základné údaje
178
schôdze vlády Slovenskej republiky
22.10.2019
15:00 h
v budove Centra voľného času, Nám. slobody 1, Sobrance
Ukončené
Riadne materiály
UV-25288/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Boleslav Lešo, prednosta Okresného úradu Sobrance, predseda Výboru pre rozvoj okresu Sobrance
Pavol Džurina, primátor mesta Sobrance, člen Výboru pre rozvoj okresu Sobrance
Róbert Puci, poslanec Národnej rady SR
Emil Ďurovčík, poslanec Národnej rady SR
Elemér Jakab, poslanec Národnej rady SR
Imrich Volkai, predseda Krajského súdu Košice
Peter Koromház, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Košice
Radoslav Fedor, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice
Mária Balintová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, členka Výboru pre rozvoj okresu Sobrance
Roman Oklamčák, zástupca primátora mesta Sobrance
Jozef Lazár, prednosta Okresného úradu Košice
Martin Hrunka, starosta obce Veľké Revištia, poslanec Košického samosprávneho kraja, predseda ZMOS Sobranského regiónu, člen Výboru pre rozvoj okresu Sobrance
Milan Örmezey, starosta obce Lekárovce, predseda Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom, člen Výboru pre rozvoj okresu Sobrance
Miroslav Mojžita, generálny konzul SR v Užhorode
Igor Cap, predseda Košickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Marcel Gliganič, riaditeľ Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance
Ondrej Copák, riaditeľ Regionálnej nemocnice Sobrance, n. o.
Jaroslav Majoroš, riaditeľ Regionálneho rozvojového centra Sobransko, n. o., člen Výboru pre rozvoj okresu Sobrance
Michal Gič, riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb Sobrance, člen Výboru pre rozvoj okresu Sobrance
Ján Švec-Babov, dekan Rímskokatolíckej cirkvi v Sobranciach, farnosť sv. Vavrinca
Jozef Kellő, dekan Gréckokatolíckej cirkvi v Sobranciach
Slávka Rošková, odborná radkyňa odboru regionálneho rozvoja Okresného úradu Sobrance
Vanda Felšӧci Rusnáková, prezidentka občianskeho združenia Na čiare
Ladislav Chynoradský, koordinátor pre sociálnu oblasť a bývanie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, člen Výboru pre rozvoj okresu Sobrance
Ján Petro, predseda Poľnohospodárskeho družstva Vinohrady Choňkovce, člen Výboru pre rozvoj okresu Sobrance
Pavel Fečík, predseda Roľníckeho družstva Koromľa, člen Výboru pre rozvoj okresu Sobrance
Martin Pastirik, učiteľ II. základnej školy Sobrance
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-25501/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-23899/2019
ministerka zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24361/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-24429/2019
minister financií
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 31.10.2019 pdf 147,06 kB

História:
17.10.2019 13:56
23.10.2019 08:13