Program rokovania

Základné údaje
185
schôdze vlády Slovenskej republiky
21.11.2019
10:00 h
v budove Kultúrneho domu, Slovenské Ďarmoty 70, Slovenské Ďarmoty
Ukončené
Riadne materiály
UV-27982/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu; minister financií
Denisa Árvayová, starostka obce Slovenské Ďarmoty, členka Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš
Marián Siekela, prednosta Okresného úradu Veľký Krtíš, predseda Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš
Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Dalibor Surkoš , primátor mesta Veľký Krtíš, člen Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš
Ján Auxt, predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
Peter Bedlovič, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Ondrej Kollár, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
Mirko Trojčák, poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
Ivan Piliar, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici
Erika Kušická, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš, členka Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš
Viktor Lestyánszky, starosta obce Ipeľské Predmostie
Pavel Bartošík, riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš
Marína Spírová, riaditeľka Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Mária Lőrinz, riaditeľka Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o., členka Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš
Ľubomír Haško, člen komisie Banskobystrického samosprávneho kraja pre školstvo a šport
Anton Maštaľský, riaditeľ Centra výcviku Lešť
Mária Žišková, riaditeľka Spojenej školy Modrý Kameň, členka Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš
Drahomíra Šaranková, zástupkyňa riaditeľa Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš
Jozef Šaranko, člen Výboru pre rozvoj okresu Veľký Krtíš
Ladislav Balga, konateľ spoločnosti STEFE THS, s. r. o., Revúca
Jozef Galbavý, samostatne zárobkovo činná osoba
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-27577/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Schválený
UV-27451/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-26947/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-28249/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-28252/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-28255/2019
minister financií
Schválený
UV-28257/2019
minister financií
Schválený
UV-28274/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
doc Záznam 16.12.2019 doc 117,00 kB

História:
19.11.2019 11:43
21.11.2019 13:15