Program rokovania

Základné údaje
186
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.11.2019
9:00 h
v budove Primaciálneho paláca, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava
Ukončené
Riadne materiály
UV-28735/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava
Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Martin Chren, starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov
Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Ján Hrčka, starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka
Lucia Tuleková Henčelová, starostka mestskej časti Bratislava-Rusovce
Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora mesta Bratislava
Lucia Štasselová, námestníčka primátora mesta Bratislava
Juraj Káčer, námestník primátora mesta Bratislava
Ctibor Košťál, riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
Jakub Kmeť, riaditeľ kancelárie primátora mesta Bratislava
Matúš Lupták, riaditeľ sekcie financií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
Ivan Bašnák, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
Vladimír Talian, poradca primátora mesta Bratislava
Peter Bubla, hovorca primátora mesta Bratislava
Znenie so zapracovanými pripomienkami
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 05.12.2019 pdf 138,44 kB

História:
25.11.2019 15:50
27.11.2019 13:38