Program rokovania

Základné údaje
190
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.12.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-30467/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-30497/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-30517/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-30516/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-30515/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-30514/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-30434/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-30770/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-29004/2019
ministerka vnútra
Schválený
UV-30204/2019
minister financií
Schválený
UV-30595/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-30594/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-30496/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-29861/2019
minister hospodárstva
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-30742/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-30381/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-30382/2019
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-30502/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-30112/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-30743/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-30773/2019
minister hospodárstva
Schválený
UV-26503/2019
minister obrany
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-30830/2019
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-30832/2019
ministerka kultúry
Schválený
UV-30777/2019
minister dopravy a výstavby
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Rokovanie prerušené
UV-30833/2019
minister financií
Schválený
UV-30834/2019
minister financií
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nesprístupňuje podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-30840/2019
minister spravodlivosti; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
Informatívne materiály
UV-30373/2019
ministerka zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-30338/2019
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-30378/2019
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 20.12.2019 pdf 161,22 kB

História:
17.12.2019 15:53
18.12.2019 11:25