Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.02.2020
Ukončené
Riadne materiály
UV-3950/2020
predseda vlády
Schválený
História:
18.02.2020 10:30
18.02.2020 10:30