Program rokovania

Základné údaje
43
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.10.2020
6:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-22129/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-21683/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-21817/2020
ministerka kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21815/2020
ministerka kultúry
Schválený
UV-21820/2020
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-22052/2020
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený
UV-21884/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-22059/2020
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Gabriela Bartošová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu
Schválený
UV-21155/2020
generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky Exportno-importnej banky SR
Schválený
UV-21639/2020
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Schválený
UV-21803/2020
zástupca predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Schválený
UV-22131/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-22130/2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-22128/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-22084/2020
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
Utajené materiály
D-21684/2020
podpredseda vlády a minister financií
Dôverné
Schválený
D-21615/2020
minister obrany
Dôverné
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 26.10.2020 pdf 588,18 kB

História:
13.10.2020 14:23
14.10.2020 09:19