Program rokovania

Základné údaje
44
schôdze vlády Slovenskej republiky
18.10.2020
14:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-22586/2020
minister obrany; minister zdravotníctva; minister vnútra
Schválený
História:
18.10.2020 18:10