Program rokovania

Základné údaje
51
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.11.2020
6:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-23896/2020
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23898/2020
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23581/2020
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-23784/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Schválený
UV-24039/2020
ministerka spravodlivosti
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23679/2020
predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-20780/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-20782/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24343/2020
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-24230/2020
minister obrany
Schválený
UV-24344/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24342/2020
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24341/2020
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24360/2020
predseda vlády
Schválený
Utajené materiály
D-24025/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
719/2020
Dôverné
Schválený
D-24026/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
720/2020
Dôverné
Schválený
D-24027/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
721/2020
Dôverné
Schválený
D-24028/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
722/2020
Dôverné
Schválený
D-24029/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
723/2020
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-23826/2020
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 25.11.2020 pdf 592,12 kB

História:
09.11.2020 14:44
11.11.2020 10:46