Program rokovania

Základné údaje
1
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.04.2021
8:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-5642/2021
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Schválený
UV-5364/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-5435/2021
ministerka kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5399/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Rokovanie prerušené
UV-5520/2021
minister vnútra
Schválený
UV-5564/2021
minister vnútra
Schválený
UV-5532/2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-6018/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený
UV-5945/2021
minister dopravy a výstavby poverený riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Schválený
UV-6017/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-6035/2021
predseda vlády
Schválený s pripomienkou
UV-6042/2021
minister dopravy a výstavby
Schválený
Utajené materiály
D-4467/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
188/2021
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-5690/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Vzatý na vedomie
UV-5135/2021
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-5858/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-5436/2021
ministerka kultúry
Vzatý na vedomie
UV-5760/2021
ministerka kultúry
Vzatý na vedomie
UV-5737/2021
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-5522/2021
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-5698/2021
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-5236/2021
hlavný kontrolór športu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 14.04.2021 pdf 325,13 kB

História:
06.04.2021 15:33
07.04.2021 13:22