Program rokovania

Základné údaje
14
schôdza vlády Slovenskej republiky
02.06.2021
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-9351/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-9944/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-9436/2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-10097/2021
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
UV-9751/2021
minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
UV-9981/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-9980/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-9969/2021
predseda Protimonopolného úradu SR
Schválený
UV-10188/2021
minister obrany
Schválený
UV-10278/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-10330/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-9943/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Vzatý na vedomie
UV-9946/2021
ministerka kultúry
Vzatý na vedomie
UV-9762/2021
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
UV-9858/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-9967/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-9965/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-10123/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-9982/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-9713/2021
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-9849/2021
predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Vzatý na vedomie
UV-9837/2021
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-9938/2021
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
UV-9701/2021
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-9955/2021
vedúci Kancelárie prezidenta SR
Vzatý na vedomie
UV-10091/2021
predsedníčka Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 09.06.2021 pdf 330,17 kB

História:
31.05.2021 16:01
02.06.2021 14:04